شیشه
 کشف ۶۸ پک شیشه از شکم جوان ۳۲ ساله 17 مرداد 1398

کشف ۶۸ پک شیشه از شکم جوان ۳۲ ساله

...

تغییر الگوی اعتیاد از «شیشه» به «گُل» در ایران 15 مهر 1396

تغییر الگوی اعتیاد از «شیشه» به «گُل» در ایران

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر با تغییر الگوی مصرف از شیشه به حشیش یا گُل مواجهیم به طوری‌ که این م ...