سرتیتر خبری
شیرخوارگان حسینی
مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) در "حسینیه آقا" یزد 16 شهریور 1398
گزارش تصویری؛

مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) در "حسینیه آقا" یزد

در نخستین جمعه محرم امسال، شیرخوارگان در حسینیه آقا همنوا با شش ماهه دشت کربلا شدند و مادران عاشورایی دارالعباد یزد نیز کودکان خود ...