شوق و انتخابات(1)

شوق و انتخابات(1)

شورای شهر یزد، به چه کسانی و چه تفکراتی نیاز دارد!؟/چند نفر پزشک نامزد انتخابات شورای پنجم شهر یزد هستند!؟/از چالش های روبروی ش ...
مرثیه ای برای آتشنشان جوانی که در آتش سوخت! حقیقت چیست!؟(گزارش تصویری پس ازحادثه آتش سوزی!!)
و مدیران و مسؤلان شهر و استانی که هنوز خواب هستند!

مرثیه ای برای آتشنشان جوانی که در آتش سوخت! حقیقت چیست!؟(گزارش تصویری پس ازحادثه آتش سوزی!!)

محمد رضا شوق الشعراء ...