شوق و انتخابات(1)

شوق و انتخابات(1)

شورای شهر یزد، به چه کسانی و چه تفکراتی نیاز دارد!؟/چند نفر پزشک نامزد انتخابات شورای پنجم شهر یزد هستند!؟/از چالش های روبروی ش ...
مرثیه ای برای آتشنشان جوانی که در آتش سوخت! حقیقت چیست!؟(گزارش تصویری پس ازحادثه آتش سوزی!!)
و مدیران و مسؤلان شهر و استانی که هنوز خواب هستند!

مرثیه ای برای آتشنشان جوانی که در آتش سوخت! حقیقت چیست!؟(گزارش تصویری پس ازحادثه آتش سوزی!!)

محمد رضا شوق الشعراء ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما