شوشتر
اسامی 34 نامزد  تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه شوشتر، گتوند 02 بهمن 1394 - 11:19
استان خوزستان

اسامی 34 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه شوشتر، گتوند

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 621 نامزدهای تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان خوزستان+ جدول 02 بهمن 1394 - 02:51
استان

اسامی 621 نامزدهای تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان خوزستان+ جدول

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...