سپنتا نیکنام بعد از اولین جلسه منتخبین شورای شهر یزد : ⁣میتوان به این دیوار تکیه کرد ، چون خشت اولش همدلی بود !!!

سپنتا نیکنام بعد از اولین جلسه منتخبین شورای شهر یزد : ⁣میتوان به این دیوار تکیه کرد ، چون خشت اولش همدلی بود !!!
یزدفردا :اولین جلسه غیر رسمی منخبین راه یافته به شورای اسلامی شهر یزد امشب تشکیل شد . ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما

فیلم