شهید قندی
دادگاه استینکاف یزد را بازنده دیدار جنجالی استقلال ملاثانی و شهیدقندی یزد اعلام کرد 28 مرداد 1399 - 17:51
فوری؛ رد درخواست تجدید نظرخواهی باشگاه شهیدقندی یزد

دادگاه استینکاف یزد را بازنده دیدار جنجالی استقلال ملاثانی و شهیدقندی یزد اعلام کرد

...