شهرک صنعتی
گزارش کامل برنام ه‌نود با مهمانان‌ ویژه از هلند تا بابل 17 آذر 1394

گزارش کامل برنام ه‌نود با مهمانان‌ ویژه از هلند تا بابل

برنامه نود شانزده آذر در حالی آغاز شد که فردوسی پور با توجه روز دانشجو با تبریک به این قشر آن را روی آنتن شبکه سه برد و از مسوولان ...