با حمایت شرکت شتاب دهنده پیشگامان کویر یزد

نرم افزار شهربین ارتباط شفاف میان شهرداری یزد و شهروندان

نرم افزار شهربین ارتباط شفاف میان شهرداری یزد و شهروندان
...
نارضایتی از رسیدگی نکردن به نظافت عمومی در سطح محلات
سؤال از ما... پاسخ از مسئولان

نارضایتی از رسیدگی نکردن به نظافت عمومی در سطح محلات

برخی گلایه مندی ها و بررسی های میدانی حکایت از آن دارد که خدمات رسانی در حوزه ی معاونت خدمات شهری دچار افت کیفی و کمی شده است ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما