شاکر جلاب
 19/7 درصد مرگ و میر نوزادان در هر صد هزار تولد زنده/ کاهش مرگ و میر مادر و نوزاد,شاخص توسعه کشور 25 آذر 1394 - 15:16
دبیر علمی بخش پریناتولوژی ششمین کنگره کشوری پریناتولوژی و نئوناتولوژی

19/7 درصد مرگ و میر نوزادان در هر صد هزار تولد زنده/ کاهش مرگ و میر مادر و نوزاد,شاخص توسعه کشور

...