شادگان
اسامی  10نامزد  تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه شادگان 02 بهمن 1394 - 11:12
استان خوزستان

اسامی 10نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه شادگان

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 621 نامزدهای تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان خوزستان+ جدول 02 بهمن 1394 - 02:51
استان

اسامی 621 نامزدهای تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان خوزستان+ جدول

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...