مردی که چهارسال از 6 صبح تا آن موقع که کار بود کارکرد

تقدیم به مردی پرتلاش و سختکوش جناب سید حسینی/آن مرد آمد ورفت!

تقدیم به مردی پرتلاش و سختکوش جناب سید حسینی/آن مرد آمد ورفت!
سردبیر ...
داغ انتخاباتی 6:جوابیه «سید حسینی» به پروژه تخریب شورای شهر یزد

داغ انتخاباتی 6:جوابیه «سید حسینی» به پروژه تخریب شورای شهر یزد

طبق نظر وی تعمیر پل باهنر و ساخت خیابان قیام بهانه است، عده ای در طمع صندلی های شورای شهر هستند. ...
گزارش تصویری روسای مالیه چی های قدیم و جدید یزد در ساختمان تاریخی   مالیه  گردهم آمدند

گزارش تصویری روسای مالیه چی های قدیم و جدید یزد در ساختمان تاریخی مالیه گردهم آمدند

به گزارش یزدفردا ، استفاده از تجربیات مدیران سابق و بازنشسته، تکریم و تجلیل از تلاش ها و زحمات آنان در دوران تصدی مدیریت این اداره ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما

فیلم