سنگال
مانور زلزله در مدرسه دخترانه مهدیه اشکذر + تصاویر 10 آذر 1394
همزمان با سراسر کشور برگزار شد:

مانور زلزله در مدرسه دخترانه مهدیه اشکذر + تصاویر

...