به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان یزد:

سالانه بیش از 2000 تن پای مرغ از استان یزد به خارج از کشور صادر می شود

سالانه بیش از 2000 تن پای مرغ از استان یزد به خارج از کشور صادر می شود
مسئول امور کشتارگاه های استان یزد گفت: سالانه بیش از 2000 تن پای مرغ به خارج از کشور توسط استان یزد صادر می شود. دکتر سید مهدی مو ...
جلوگیری از تردد غیر مجاز دام در پیشگیری از تب  کنگو نقش تعیین کننده دارد
مدیر کل دامپزشکی استان یزد اظهار داشت:

جلوگیری از تردد غیر مجاز دام در پیشگیری از تب کنگو نقش تعیین کننده دارد

مدیر کل دامپزشکی استان یزد گفت: جلوگیری از تردد غیر مجاز دام در پیشگیری از بیماری تب خونریزی دهنده ی کریمه کنگو نقش تعیین کننده دا ...
یک واحد بسته بندی مرغ توسط شبکه دامپزشکی شهرستان یزد پلمپ شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان یزد:

یک واحد بسته بندی مرغ توسط شبکه دامپزشکی شهرستان یزد پلمپ شد

کارشناس نظارت و بازرسی شبکه دامپزشکی شهرستان یزد گفت: در جریان بازدید از مراکز بسته بندی فراورده های خام دامی در شهرستان یزد در یک ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما

فیلم