مدیرکل اداره طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم؛ در جلسه کمیته ممیزی واحدهای مرغداری استان یزد مطرح کرد:

استقرار امنیت زیستی در مرغداری ها مهمترین روش مقابله با بیماری آنفلوانزا

استقرار امنیت زیستی در مرغداری ها مهمترین روش مقابله با بیماری آنفلوانزا
کمیته ممیزی واحدهای مرغداری تخم گذار و پولت با حضور دکتر اکبرشاهی مدیرکل اداره مبارزه با بیماری های طیور، مهندس ترکاشوند مدیرعامل ...
عرضه گوشت شتر مرغ بدون مهر و برچسب کشتارگاه ممنوع می باشد
مدیر کل دامپزشکی استان یزد گفت :

عرضه گوشت شتر مرغ بدون مهر و برچسب کشتارگاه ممنوع می باشد

با توجه به ساماندهی بهداشتی تولید و عرضه گوشت شتر مرغ از آذرماه سال جاری در استان ، کلیه واحدهای صنفی فعال در زمینه فراورده های خا ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما

فیلم