رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان یزد اعلام کرد:

اجرای موفقیت آمیز واکسیناسیون سراسری تب برفکی در استان یزد

اجرای موفقیت آمیز واکسیناسیون سراسری تب برفکی در استان یزد
دکتر محمد عبدالحسین زاده از اجرای موفقیت آمیز طرح واکسیناسیون سراسری تب برفکی در استان یزد خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح مبا ...
سالانه بیش از 2000 تن پای مرغ از استان یزد به خارج از کشور صادر می شود
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان یزد:

سالانه بیش از 2000 تن پای مرغ از استان یزد به خارج از کشور صادر می شود

مسئول امور کشتارگاه های استان یزد گفت: سالانه بیش از 2000 تن پای مرغ به خارج از کشور توسط استان یزد صادر می شود. دکتر سید مهدی مو ...
جلوگیری از تردد غیر مجاز دام در پیشگیری از تب  کنگو نقش تعیین کننده دارد
مدیر کل دامپزشکی استان یزد اظهار داشت:

جلوگیری از تردد غیر مجاز دام در پیشگیری از تب کنگو نقش تعیین کننده دارد

مدیر کل دامپزشکی استان یزد گفت: جلوگیری از تردد غیر مجاز دام در پیشگیری از بیماری تب خونریزی دهنده ی کریمه کنگو نقش تعیین کننده دا ...

...