رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مهریز گفت :

آموزش ، مهمترین گام در پیشگیری از بروز بیماری های مشترک

آموزش ، مهمترین گام در پیشگیری از بروز بیماری های مشترک
دامداران بخش خورمیز سفلی ، برای پرورش موفق دام و جلوگیری از ضرر اقتصادی با روش های کنترل بیماری های مشترک آشنا شدند . ...
آشنا نمودن دامداران بخش خضرآباد با روش های صحیح پروش دام و مراقبت از دام ها
با همکاری مرکز جهاد شهر کذاب و کمیته امداد شهرستان اشکذر صورت گرفت :

آشنا نمودن دامداران بخش خضرآباد با روش های صحیح پروش دام و مراقبت از دام ها

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان یزد به منظور آشنایی دامداران با روش های صحیح پرورش دام و بیماری های دامی و روش های ک ...
برگزاری کلاس آموزش شرعی ذابحین و قصابان میبد و اردکان
در راستای تضمین حلیت گوشت مورد عرضه صورت پذیرفت:

برگزاری کلاس آموزش شرعی ذابحین و قصابان میبد و اردکان

با توجه به رسالت دامپزشکی در تضمین حلیت و سلامت گوشت مورد عرضه در سطح جامعه کلاس آموزشی ذبح شرعی برگزار گردید . ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما

فیلم