رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان یزد گفت:

گوشت مرغ فراوری شده را تنها از مراکز مجاز تحت نظارت دامپزشکی تهیه نمایید

گوشت مرغ فراوری شده را تنها از مراکز مجاز تحت نظارت دامپزشکی تهیه نمایید
هادی زارع با اعلام این خبر گفت: کارشناسان دامپزشکی به منظور اطمینان از حفظ سلامت شهروندان همواره به مردم توصیه می کنند که کلیه فر ...
تولید و عرضه گوشت های وارداتی، تحت نظارت بهداشتي و شرعي دامپزشکی می باشد
سرپرست اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان یزد اعلام کرد:

تولید و عرضه گوشت های وارداتی، تحت نظارت بهداشتي و شرعي دامپزشکی می باشد

...
آموزش ، مهمترین گام در پیشگیری از بروز بیماری های مشترک
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مهریز گفت :

آموزش ، مهمترین گام در پیشگیری از بروز بیماری های مشترک

دامداران بخش خورمیز سفلی ، برای پرورش موفق دام و جلوگیری از ضرر اقتصادی با روش های کنترل بیماری های مشترک آشنا شدند . ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما

فیلم