سردار علی شادمانی
ایران آمریکا را تهدید کرد/ منافع حیاتی آمریکا زیر چکمه‌های سربازان ایرانی 09 مرداد 1395 - 17:53

ایران آمریکا را تهدید کرد/ منافع حیاتی آمریکا زیر چکمه‌های سربازان ایرانی

«یکی از فرماندهان ارشد نظامی ایران به "دشمنان" هشدار داد که از رویارویی با جمهوری اسلامی خودداری کنند و یا در غیر این صورت با خطر ...