سرتیتر خبری
سد
ادامه ساخت 90 سد وبازنگری بر روی 40 سد دیگر!!! 04 مرداد 1395

ادامه ساخت 90 سد وبازنگری بر روی 40 سد دیگر!!!

کل سدهایی که تا پایان برنامه پنجم به بهره‌برداری رسید 44 سد بوده که براساس وعده مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران شش سد تا پایا ...

استاندار یزد طی نشست رسانه ای :مجری طرح انتقال آب به استان یزد انتخاب شد 19 بهمن 1394

استاندار یزد طی نشست رسانه ای :مجری طرح انتقال آب به استان یزد انتخاب شد

...

رهبران داعش به کجا پناه می برند 03 بهمن 1394

رهبران داعش به کجا پناه می برند

...