سرتیتر خبری
سد
ادامه ساخت 90 سد وبازنگری بر روی 40 سد دیگر!!! 04 مرداد 1395

ادامه ساخت 90 سد وبازنگری بر روی 40 سد دیگر!!!

کل سدهایی که تا پایان برنامه پنجم به بهره‌برداری رسید 44 سد بوده که براساس وعده مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران شش سد تا پایا ...