سرتیتر خبری
  • برگزاری کارگاه عملی آموزش فن بیان و سخنوری 12 مهر 1395


    برگزاری کارگاه عملی آموزش فن بیان و سخنوری

    مدیر مؤسسه فرهنگی هنری تک منظور یار مهربان فرزندان یزد گفت: سخنوری از مهارتهای ضروری برای همه آحاد جامعه و بویژه جوانانی است ک ما ...

  • پیشنهادسردبیر
    اخبار ویژه
    • ...