سرتیتر خبری
سخنوری
رقابت دانش‌آموزان و دانشجویان در چالش سخنرانی 22 مهر 1398 - 17:20

رقابت دانش‌آموزان و دانشجویان در چالش سخنرانی

...

برگزاری کارگاه عملی آموزش فن بیان و سخنوری 12 مهر 1395 - 18:48

برگزاری کارگاه عملی آموزش فن بیان و سخنوری

مدیر مؤسسه فرهنگی هنری تک منظور یار مهربان فرزندان یزد گفت: سخنوری از مهارتهای ضروری برای همه آحاد جامعه و بویژه جوانانی است ک ما ...