پیشنهادسردبیر
اخبار ویژه
دانلود مجموعه قانون مدنی - چاپ دهم (ویرایش نهم) 24 آبان 1394
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

دانلود مجموعه قانون مدنی - چاپ دهم (ویرایش نهم)

...

مكلف بودن سازمان جنگلباني ايران به قرار دادن مراتع مورد نياز اداره امور دواب ارتش در اختيار آنها بدون دريافت حق علفچر+دنلود متن قوانین 23 آبان 1394
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

مكلف بودن سازمان جنگلباني ايران به قرار دادن مراتع مورد نياز اداره امور دواب ارتش در اختيار آنها بدون دريافت حق علفچر+دنلود متن قوانین

...

ابلاغ قانون الحاق يك تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانكي كشور+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

ابلاغ قانون الحاق يك تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانكي كشور+دنلود متن قوانین

...

ابلاغ قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علايم تجاري 	+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

ابلاغ قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علايم تجاري +دنلود متن قوانین

...

قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام ابلاغ شد+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام ابلاغ شد+دنلود متن قوانین

...

 قانون موافقتنامه همكاري درخصوص آب و هواشناسي درياي خزر ابلاغ شد+دنلود متن قوانین 22 آبان 1394
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

قانون موافقتنامه همكاري درخصوص آب و هواشناسي درياي خزر ابلاغ شد+دنلود متن قوانین

...

  • ...