سازمان های مردم نهاد
معاون سازمان امور اجتماعی خبر داد: آغاز نشست سه روزه سازمانهای مردم نهاد حوزه محیط زیست کشور در اردبیل 16 مرداد 1398

معاون سازمان امور اجتماعی خبر داد: آغاز نشست سه روزه سازمانهای مردم نهاد حوزه محیط زیست کشور در اردبیل

...

خط انتقال مکانیزه باطله های شرکت معدنی املاح ایران به طول ۷/۵ کیلومترافتتاح شد 08 مرداد 1398

خط انتقال مکانیزه باطله های شرکت معدنی املاح ایران به طول ۷/۵ کیلومترافتتاح شد

...

پژوهشگاه استاندارد "بنیاد حامیان استاندارد را تاسیس" کرد 08 مرداد 1398

پژوهشگاه استاندارد "بنیاد حامیان استاندارد را تاسیس" کرد

...

برگزاری جلسه سازمان های مردم نهاد شهرستان مهریز 08 آذر 1394

برگزاری جلسه سازمان های مردم نهاد شهرستان مهریز

باحضور فرماندار،معاون فرماندار و مسئولین سازمانهای مربوطه ، جلسه سازمان های مردم نهاد شهرستان مهریز درمحل فرمانداری مهریز برگزار ش ...