سازمان های مردم نهاد
معاون سازمان امور اجتماعی خبر داد: آغاز نشست سه روزه سازمانهای مردم نهاد حوزه محیط زیست کشور در اردبیل 16 مرداد 1398 - 16:43

معاون سازمان امور اجتماعی خبر داد: آغاز نشست سه روزه سازمانهای مردم نهاد حوزه محیط زیست کشور در اردبیل

...

خط انتقال مکانیزه باطله های شرکت معدنی املاح ایران به طول ۷/۵ کیلومترافتتاح شد 08 مرداد 1398 - 15:17

خط انتقال مکانیزه باطله های شرکت معدنی املاح ایران به طول ۷/۵ کیلومترافتتاح شد

...

پژوهشگاه استاندارد "بنیاد حامیان استاندارد را تاسیس" کرد 08 مرداد 1398 - 15:09

پژوهشگاه استاندارد "بنیاد حامیان استاندارد را تاسیس" کرد

...

برگزاری جلسه سازمان های مردم نهاد شهرستان مهریز 08 آذر 1394 - 10:37

برگزاری جلسه سازمان های مردم نهاد شهرستان مهریز

باحضور فرماندار،معاون فرماندار و مسئولین سازمانهای مربوطه ، جلسه سازمان های مردم نهاد شهرستان مهریز درمحل فرمانداری مهریز برگزار ش ...