ساری
اسامی 45 نامزد  تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه   ساری، میاندرود 01 بهمن 1394
استان مازندران

اسامی 45 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه ساری، میاندرود

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 327 نامزد تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه استان مازندران+جدول 01 بهمن 1394
استان مازندران

اسامی 327 نامزد تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه استان مازندران+جدول

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...