سرتیتر خبری
زیلو
زیلو، دست‌بافته‌ای که به شهرت جهانی رسید 12 آذر 1398 - 15:15

زیلو، دست‌بافته‌ای که به شهرت جهانی رسید

زیلو، دست‌بافته هزار ساله هنرمندان میبدی است که اکنون با نام این شهرستان به شهرت جهانی رسیده است. ...

میبد شهری فراتر از تاریخ قسمت اول :معرفی میبد و نارین قلعه 26 مهر 1398 - 14:51

میبد شهری فراتر از تاریخ قسمت اول :معرفی میبد و نارین قلعه

...