سرتیتر خبری
زیلو
زیلو، دست‌بافته‌ای که به شهرت جهانی رسید 12 آذر 1398

زیلو، دست‌بافته‌ای که به شهرت جهانی رسید

زیلو، دست‌بافته هزار ساله هنرمندان میبدی است که اکنون با نام این شهرستان به شهرت جهانی رسیده است. ...

میبد شهری فراتر از تاریخ قسمت اول :معرفی میبد و نارین قلعه 26 مهر 1398

میبد شهری فراتر از تاریخ قسمت اول :معرفی میبد و نارین قلعه

...