سرتیتر خبری
 • مکتب‌خانه دیروز، کتاب‌خانه کانون امروز 14 بهمن 1394

  به همت خیر میبدی افتتاح شد
  مکتب‌خانه دیروز، کتاب‌خانه کانون امروز

  مکتب‌خانه قدیمی میبد، میراث بانویی که ده‌ها سال به کودکان این شهر قرآن می‌آموخت، با نیت‌های خیرخواهانه وارثان او به یک مرکز فرهنگی ...

 • مکتب‌خانه دیروز، کتاب‌خانه کانون امروز 14 بهمن 1394

  به همت خیر میبدی افتتاح شد
  مکتب‌خانه دیروز، کتاب‌خانه کانون امروز

  مکتب‌خانه قدیمی میبد، میراث بانویی که ده‌ها سال به کودکان این شهر قرآن می‌آموخت، با نیت‌های خیرخواهانه وارثان او به یک مرکز فرهنگی ...

 • پیشنهادسردبیر
  اخبار ویژه
  • ...