سرتیتر خبری
زردآلو
 پیش بینی تولید بیش از 31000 تن زردآلو در استان یزد 09 خرداد 1395

پیش بینی تولید بیش از 31000 تن زردآلو در استان یزد

شهرستان های ابرکوه و خاتم بیش از 27000 تن زردآلوی استان را تولید می کنند ...