روز ملی کارآفرینی
نشست خبری مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد بدون دعوت از رسانه ها !!!!! 11 مرداد 1394 - 23:43

نشست خبری مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد بدون دعوت از رسانه ها !!!!!

در راستای گرامیداشت هفته مهارت صورت گرفت: نشست خبری مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد با اصحاب رسانه ...