روانشناس
برگزاری کارگاه آموزشی ازدواج و آسیب های اجتماعی  و رسانه در یزد 07 بهمن 1398
گزارش تصویری؛

برگزاری کارگاه آموزشی ازدواج و آسیب های اجتماعی و رسانه در یزد

...

چرا زنان پر حرف تر از مردان هستند؟ 14 آبان 1398

چرا زنان پر حرف تر از مردان هستند؟

این باور در میان مردم وجود دارد که عموما زن ها پرحف تر از مرد ها هستند اما ببینیم دلیل این موضوع چه می تواند باشد. ...

زبان بدن افراد دروغگو چیست؟ 21 اسفند 1397

زبان بدن افراد دروغگو چیست؟

...

روان شناسان اینستاگرامی چه بر سر زوج ها و دختران جوان می آورند؟ 19 آبان 1397

روان شناسان اینستاگرامی چه بر سر زوج ها و دختران جوان می آورند؟

...

اختلال شخصیت ضد اجتماعی چیست؟ 28 دی 1394

اختلال شخصیت ضد اجتماعی چیست؟

...