رشیدالدین وطواط
تا نقطه ایده آل سلامت، فاصله زیادی داریم/ عرصه سلامت، نیازمند بسیج همگانی ارگانهاست 03 دی 1394 - 12:13
رییس دانشگاه علوم پزشکی یزد:

تا نقطه ایده آل سلامت، فاصله زیادی داریم/ عرصه سلامت، نیازمند بسیج همگانی ارگانهاست

...