سرتیتر خبری
رحماندوست
کارگاه قصه‌گویی رحماندوست در کتابخانه ملی 27 تیر 1395

کارگاه قصه‌گویی رحماندوست در کتابخانه ملی

شاعر معاصر کشورمان قصد دارد اولین کارگاه مهارت قصه‌گویی را در اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی ایران برگزار کند. ...