رامهرمز
اسامی 31 نامزد  تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه رامهرمز، رامشیر 02 بهمن 1394 - 11:10
استان خوزستان

اسامی 31 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه رامهرمز، رامشیر

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 621 نامزدهای تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان خوزستان+ جدول 02 بهمن 1394 - 02:51
استان

اسامی 621 نامزدهای تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان خوزستان+ جدول

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...