داوری اردکانی
شاخص رشد هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی باید بیش از رشد دانشجو باشد 28 دی 1394 - 13:26
میرزاده در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد:

شاخص رشد هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی باید بیش از رشد دانشجو باشد

...

دکتر داوری اردکانی: دانشگاه آزاد اسلامی با وجود دانشجویان و استادان توانمند نقش مثبتی در روند تولید علمی کشور داشته است 28 دی 1394 - 01:46

دکتر داوری اردکانی: دانشگاه آزاد اسلامی با وجود دانشجویان و استادان توانمند نقش مثبتی در روند تولید علمی کشور داشته است

دکتر داوری اردکانی در حاشیه جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد، تمرکز زدایی در دانشگاه آزاد اسلامی و واگذاری اختیارات ب ...