سرتیتر خبری
دانشگاه پيام نور مركز تفت
شورای هماهنگی دانشگاه‌های استان یزد تشکیل شود 07 آذر 1395
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد:

شورای هماهنگی دانشگاه‌های استان یزد تشکیل شود

...