دانشکده علوم اجتماعی
سمینار بررسی نقش فضاهای عمومی در گرایش به اعتیاد در شهر یزد 04 خرداد 1395
از سوی انجمن جامعه شناسی دفتر یزد برگزار شد

سمینار بررسی نقش فضاهای عمومی در گرایش به اعتیاد در شهر یزد

در سمینار بررسی نقش فضاهای عمومی در گرایش به اعتیاد در شهر یزد که هفته گذشته در دانشگاه یزد برگزار شد، تازه‌ترین یافته‌های پژوهشی ...

نشست علمی «ضرورت استفاده از مدل‌های معادلات ساختاری در پژوهش‌های کمی»  برگزار شد 24 فروردین 1395
با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد؛

نشست علمی «ضرورت استفاده از مدل‌های معادلات ساختاری در پژوهش‌های کمی» برگزار شد

در راستای برگزاری سلسله نشست‌های انجمن جامعه‌شناسی ایران دفتر یزد با همکاری دانشکده علوم اجتماعی، نشست علمی «ضرورت استفاده از مدل‌ ...