دانش بنیان
معرفی شرکت های دانش‌بنیان‌ به ایرباس 22 اردیبهشت 1396

معرفی شرکت های دانش‌بنیان‌ به ایرباس

...

شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه روستاها نقش مهمي دارند 28 آذر 1394
مديركل امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد:

شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه روستاها نقش مهمي دارند

...