سرتیتر خبری
خشکسالی
بحران خشکسالی یزد حل شد! 28 آذر 1395 - 20:51

بحران خشکسالی یزد حل شد!

:دست اندرکاران مدیریت بحران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،با طرحی عجیب بحران خشکسالی یزد را حل کردند و دیگر جای هیچگونه نگران ...