خبرهای مهم
۵۰۰ نفر از کودکان مهریزی غربالگری شنوایی می شوند 14 مهر 1398 - 20:36

۵۰۰ نفر از کودکان مهریزی غربالگری شنوایی می شوند

رئیس بهزیستی شهرستان مهریز گفت: به مناسبت هفته گرامیداشت ناشنوایان ۵٠٠ نفر از کودکان مهریزی در طرح غربالگیر ناشنوایان شرکت می کنند ...