خبر فوری
 قطع شدن اینترنت به دستور چه ارگانی است؟واکنش سازمان ملل به این موضوع 28 آبان 1398

قطع شدن اینترنت به دستور چه ارگانی است؟واکنش سازمان ملل به این موضوع

اینترنت اختلال ندارد، بلکه به دستور و تشخیص شورای امنیت کشور با ابلاغ به اپراتور‌ها قطع شده است.قطع خدمات ضربه بسیاری به خدمات و ...

خبر فوری " پذیرش بدون آزمون کارشناسی پیوسته در رشته های باستان شناسی و مدیریت بازرگانی دو روز تمدید شد 11 مرداد 1394
خبر فوری

خبر فوری " پذیرش بدون آزمون کارشناسی پیوسته در رشته های باستان شناسی و مدیریت بازرگانی دو روز تمدید شد

...