خباززاده
احمدی نژاد از در خاصی آمد و بازجویی شد! 22 مرداد 1395 - 17:47

احمدی نژاد از در خاصی آمد و بازجویی شد!

محمد رضا خباز نماینده پیشین مجلس و استاندار کنونی سمنان در گفت و گویی از ماجرای شکایتش از محمود احمدی نژاد و بازجویی او سخن گفته ا ...