سرتیتر خبری
خانه فرهنگ خاتمی
برگزاری مجمع بیستمین سالیاد آیت الله خاتمی (ره) در اردکان 25 آبان 1387

برگزاری مجمع بیستمین سالیاد آیت الله خاتمی (ره) در اردکان

...

جمع آوری خاطره و سند در باره مرحوم آیت الله سید روح الله خاتمی (ره) 11 خرداد 1387
همزمان با بیستمین سالگرد ارتحال آیت الله سید روح الله خاتمی (ره)

جمع آوری خاطره و سند در باره مرحوم آیت الله سید روح الله خاتمی (ره)

...