سرتیتر خبری
حکم قضایی
پرونده ستایش کوچولو به زمان صدور حکم نزدیک شد 01 آذر 1395

پرونده ستایش کوچولو به زمان صدور حکم نزدیک شد

وکیل مدافع خانواده ستایش قریشی کودک 6 ساله افغانستانی گفت: به احتمال زیاد ظرف مدت یک ماه آینده رأی دیوان عالی کشور در رابطه با این ...