حفریات زیرزمینی
دو نشست علمی در دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد برگزار شد 08 اردیبهشت 1395 - 09:11
با حضور دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران؛

دو نشست علمی در دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد برگزار شد

دو نشست علمی با حضور دکتر مصطفی شریف‌زاده دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر با موضوعات نگاهی عمیق‌تر به مراحل طراحی حفریات زیرزمینی و ...