حسین قدیانی
تقوای انتخابات/صندوق آرا جای ریختن سیمان نیست(8 نظر) 28 دی 1394 - 17:12
تقدیم به روحانی راستین، خار چشم ضد انقلاب پاسدار حر یم انتخابات آیت‌الله احمد جنتی

تقوای انتخابات/صندوق آرا جای ریختن سیمان نیست(8 نظر)

حسین قدیانی ...