حراست
گزارش روزشمار یکماهه پرونده سوشامکانی دروازه بان پرسپولیس از انتشار تصایر خصوصی تا بازگشت به تمرین!! 12 بهمن 1394 - 00:09

گزارش روزشمار یکماهه پرونده سوشامکانی دروازه بان پرسپولیس از انتشار تصایر خصوصی تا بازگشت به تمرین!!

...

داعش سه نظامی را در لیبی سر برید 09 بهمن 1394 - 21:55

داعش سه نظامی را در لیبی سر برید

...

مسدود بودن گردنه علي آباد يزد 24 مرداد 1394 - 19:03

مسدود بودن گردنه علي آباد يزد

...

میزان سرقت سیم در استان یزد بالغ بر 87.8 درصد کاهش یافت 11 مرداد 1394 - 23:54

میزان سرقت سیم در استان یزد بالغ بر 87.8 درصد کاهش یافت

کارشناس حفاظت فیزیکی دفتر حراست شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اعلام کرد: میزان سرقت سیم در چهارماهه سال جاری نسبت به سال گذشته 87 ...