حراست
گزارش روزشمار یکماهه پرونده سوشامکانی دروازه بان پرسپولیس از انتشار تصایر خصوصی تا بازگشت به تمرین!! 12 بهمن 1394

گزارش روزشمار یکماهه پرونده سوشامکانی دروازه بان پرسپولیس از انتشار تصایر خصوصی تا بازگشت به تمرین!!

...

داعش سه نظامی را در لیبی سر برید 09 بهمن 1394

داعش سه نظامی را در لیبی سر برید

...

مسدود بودن گردنه علي آباد يزد 24 مرداد 1394

مسدود بودن گردنه علي آباد يزد

...

میزان سرقت سیم در استان یزد بالغ بر 87.8 درصد کاهش یافت 11 مرداد 1394

میزان سرقت سیم در استان یزد بالغ بر 87.8 درصد کاهش یافت

کارشناس حفاظت فیزیکی دفتر حراست شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اعلام کرد: میزان سرقت سیم در چهارماهه سال جاری نسبت به سال گذشته 87 ...