حافظ قرآن
حضور بیش از 2500 نفر از کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد در طرح قرآنی 1449 10 مرداد 1394
خبر طرح قرآنی 1449 توسط کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد‎

حضور بیش از 2500 نفر از کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد در طرح قرآنی 1449

...