سرتیتر خبری
جلالی حسین
یک دل میگه نرو نرو یک دل میگه بروبرو!!! 17 آبان 1398
درد دلی با دوست تابت قدم وقلم رسانه ایی ام حسین جلالی عزیز پیرامون سفر ریاست جمهوری محترم وحضور درحسینیه امیر چقماق

یک دل میگه نرو نرو یک دل میگه بروبرو!!!

...

یکشنبه روز آری گفتن به یزد و یزدی بودن است 16 آبان 1398

یکشنبه روز آری گفتن به یزد و یزدی بودن است

حسین جلالی سردبیر یزد فردا ...

جناب نمازی عزیز ،اگر به خاطر ریش سفیدان  و پادر میانی  همکاران شوق می خواهید گذشت کنید  ،قطعا نکنید !!! 09 اسفند 1397
به بهانه شکایت نمازی مدیرکل دارایی استان از محمد رضا شوق

جناب نمازی عزیز ،اگر به خاطر ریش سفیدان و پادر میانی همکاران شوق می خواهید گذشت کنید ،قطعا نکنید !!!

سردبیر یزدفردا -حسین جلالی ...

خدا قوتی  به یک دوست  رسانه ای 20 دی 1397

خدا قوتی به یک دوست رسانه ای

...

قصه پر غصه یزد و معامله های وزارت کشور بر سر یزد/خاتمی بازهم ناجی یزد شد! 02 دی 1397

قصه پر غصه یزد و معامله های وزارت کشور بر سر یزد/خاتمی بازهم ناجی یزد شد!

جلالی سردبیر یزدفردا ...

استاندار یزد امروز معرفی نخواهد شد، گره در یزد است، گزینه سوم متولد می شود! 28 آذر 1397

استاندار یزد امروز معرفی نخواهد شد، گره در یزد است، گزینه سوم متولد می شود!

حسین جلالی -سردبیر یزدفردا ...

رسانه ها در ایران 30 اردیبهشت 1394

رسانه ها در ایران

...

میدان شهرداران یزد 26 مرداد 1384

میدان شهرداران یزد

حسین جلالی سردبیر یزدفردا ...