• نشست فرماندار مهریز با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرمهریز 08 آذر 1394


    نشست فرماندار مهریز با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرمهریز

    فرماندار مهریز با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرمهریزدر نشستی مشکلات و راه کارهای تسریع در عمران و آبادانی شهررا بررسی کردند. ...

  • پیشنهادسردبیر
    اخبار ویژه
    • ...