• تفاسیر مختلف از پیام رهبر معظم انقلاب بعد از توافق هسته ای /نظر شما چیست؟ 26 تیر 1394

  بحث از صفحه تلگرام یزدفردا همراهیان فردایی (1)
  تفاسیر مختلف از پیام رهبر معظم انقلاب بعد از توافق هسته ای /نظر شما چیست؟

  حبیب حسن زاده : لزوم فراهم ساختن فضایی آرام و عاری از احساسات کاذب برای ملت، در تحلیل منطقی توافق، از نکات اساسی منطق گرایی و همدل ...

 • مسئولیت و پاسخگویی 26 تیر 1394

  بحث از صفحه تلگرام یزدفردا همراهیان فردایی (1)
  مسئولیت و پاسخگویی

  فردایی: محمد امامی : پاسخگویی؛ وظیفه ی حساس و ضروری مسئولان است فردایی :محمد سعید صالحی فیروزآبادی:پاسخگو نبودن دولتها و ادارات د ...

 • تفاسیر مختلف از پیام رهبر معظم انقلاب بعد از توافق هسته ای /نظر شما چیست؟ 26 تیر 1394

  بحث از صفحه تلگرام یزدفردا همراهیان فردایی (1)
  تفاسیر مختلف از پیام رهبر معظم انقلاب بعد از توافق هسته ای /نظر شما چیست؟

  حبیب حسن زاده : لزوم فراهم ساختن فضایی آرام و عاری از احساسات کاذب برای ملت، در تحلیل منطقی توافق، از نکات اساسی منطق گرایی و همدل ...

 • مسئولیت و پاسخگویی 26 تیر 1394

  بحث از صفحه تلگرام یزدفردا همراهیان فردایی (1)
  مسئولیت و پاسخگویی

  فردایی: محمد امامی : پاسخگویی؛ وظیفه ی حساس و ضروری مسئولان است فردایی :محمد سعید صالحی فیروزآبادی:پاسخگو نبودن دولتها و ادارات د ...

 • پیشنهادسردبیر
  اخبار ویژه
  • ...