سرتیتر خبری
تعطیلات
تکذیب تعطیلی مدارس در روز چهارشنبه 06 آبان 1398

تکذیب تعطیلی مدارس در روز چهارشنبه

چهارشنبه مدارس دایر هستند و هیچ کجا تعطیل نیست ...