• بازديد جمعي خبرنگاران از تصفيه خانه فاضلاب شهر اردكان 20 مرداد 1395


    بازديد جمعي خبرنگاران از تصفيه خانه فاضلاب شهر اردكان

    جمعي از خبرنگاران استاني و كشوري از مراحل ساخت تصفه خانه فاضلاب شهر اردكان بازديد كردند . ...

  • پیشنهادسردبیر
    اخبار ویژه
    • ...