تشخیص به موقع بیماری های قلبی
راه جدید برای تشخیص بیماری های قلبی ارثی 03 اسفند 1394

راه جدید برای تشخیص بیماری های قلبی ارثی

دانشمندان بریتانیایی موفق شدند با آزمایش بر روی ژن ها بیماری های قلبی ارثی را شناسایی کنند. ...