سرتیتر خبری
تربیت بدنی
 ۲۴ نوع مدرسه داریم که این موضوع قابل قبول نیست/ورزش فرهنگیان و بازنشستگان در دستور کار/ 09 مرداد 1398 - 16:47
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در نشست با مدیران و کارکنان معاونت تربیت بدني؛

۲۴ نوع مدرسه داریم که این موضوع قابل قبول نیست/ورزش فرهنگیان و بازنشستگان در دستور کار/

ورزش فرهنگیان و بازنشستگان در دستور کار همه ۶۷۰ منطقه آموزشی قرار گیرد/تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی دانش آموزی در هیئت دولت/س ...

برگزاری همایش های ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی 27 مهر 1395 - 11:09

برگزاری همایش های ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی

به مناسبت فرا رسیدن هفته تربیت بدنی همایش های مختلف ورزشی در شهر یزد برگزار می گردد. ...

خوشبختانه نگاه حوزه سلامت به ورزش متفاوت شده 19 بهمن 1394 - 14:08

خوشبختانه نگاه حوزه سلامت به ورزش متفاوت شده

...

گردهمایی یکروزه کارشناسان ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات 13 مرداد 1394 - 15:26

گردهمایی یکروزه کارشناسان ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات

معاون پشتیبانی : کارشناسان ارزیابی بازوان نیروبخش مدیریت و هماهنگ کننده متوازن اداره هستند ...

راهیابی مربیان تربیت بدنی استان به مرحله نهایی کشوری جشنواره الگوی برتر تدریس 13 مرداد 1394 - 15:25

راهیابی مربیان تربیت بدنی استان به مرحله نهایی کشوری جشنواره الگوی برتر تدریس

...

ارزیابی دفاتر کارویژه معلمان تربیت بدنی 13 مرداد 1394 - 15:25

ارزیابی دفاتر کارویژه معلمان تربیت بدنی

...