تخریب
"غار تالار دو سر" و "دون گاهون"از مهریز 27 مرداد 1399 - 23:59
در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید:

"غار تالار دو سر" و "دون گاهون"از مهریز

...

داعش، قدیمی‌ترین صومعه مسیحیان عراق را نابودکرد +عکس 03 بهمن 1394 - 21:56

داعش، قدیمی‌ترین صومعه مسیحیان عراق را نابودکرد +عکس

...

رهبران داعش به کجا پناه می برند 03 بهمن 1394 - 21:16

رهبران داعش به کجا پناه می برند

...