تاراوای جنوبی کیریباتی
نشست فرماندار مهریز با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرمهریز 08 آذر 1394 - 10:34

نشست فرماندار مهریز با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرمهریز

فرماندار مهریز با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرمهریزدر نشستی مشکلات و راه کارهای تسریع در عمران و آبادانی شهررا بررسی کردند. ...